Analiza czasu pracy kierowców

Praca kierowców zawodowych, zatrudnionych zarówno w firmach przewozowych działających na rynku krajowym, jak i międzynarodowym jest w znacznym stopniu normowana przez przepisy ustaw i innych (w tym unijnych) aktów prawnych. Chcąc prowadzić działalność zgodnie z dobrymi praktykami wypracowanymi przez branżę i jednocześnie w zgodzie z literą prawa, konieczne jest przestrzeganie szczegółowych norm dotyczących pracy kierowców, w tym tak istotnej kwestii, jaką jest czas ich pracy.

Aby nie doszło na tym tle do żadnych nieprawidłowości, konieczna jest właściwa, oparta na prawidłowych kryteriach, analiza czasu pracy kierowców. Musi być prowadzona na bieżąco i z uwzględnieniem wszystkich zmiennych, które znajdziemy między innymi w zapisach art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców oraz w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 traktującym o zasadach sporządzania wykazów przekroczeń kierowców w stosunku do dopuszczalnych norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych. Zastosowanie w tym względzie mają również przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. Przeprowadzana przez nas analiza czasu pracy kierowców ma charakter zarówno szczegółowy, jak i kompleksowy, dzięki czemu nasi klienci mogą być pewni, że nie zostanie przeoczony żaden aspekt mający wpływ na prawidłowość analizy.

Jak przeprowadzamy analizę

Analiza czasu pracy kierowców wykonywana jest w oparciu o wyżej wspomniane przepisy prawne, za pomocą profesjonalnych i posiadających niezbędne licencje i certyfikaty urządzeń oraz dedykowanego oprogramowania (z którego korzystają również instytucje wykonujące kontrole). Pod uwagę bierzemy m.in. zapisy z wykresówek oraz kart kierowców tachografów cyfrowych. Zastosowanie nowoczesnego urządzenia oraz oprogramowania daje Państwu gwarancję wysokiej dokładności odczytów z wykresówek oraz szybkiego czasu wykonania usługi. Prowadzone przez nas działania analityczne pozwalają na bieżąco reagować na ewentualne wykroczenia popełniane przez kierowców, a przedsiębiorstwu transportowemu zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz pozwalają uniknąć wysokich kar pieniężnych nakładanych przez organy kontroli państwowej.

Aby przeprowadzić prawidłową analizę czasu pracy kierowców wykonujemy m.in. skanowanie wykresówek lub odczyt danych z plików kart kierowców i pamięci tachografów pojazdów, a także sporządzamy raporty miesięczne kierowców z zapisów na wykresówkach lub z kart kierowców (okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych). Grupujemy tarczki tachografów wg kierowców. Sporządzamy również zestawienia przewidywanych wysokości sankcji zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za popełnione wykroczenia kierowców, jak również wykazy brakujących danych, ewentualnie również braków w wykresówkach.

Oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowców

Oprogramowanie niezbędne do przeprowadzania analiz związanych z czasem pracy kierowców to podstawa przy wykonywaniu tego rodzaju obliczeń, często dość skomplikowanych. Na oprogramowaniu tego typu nie można oszczędzać. Przeprowadzamy nasze analizy w sposób profesjonalny, dlatego pracujemy wyłącznie na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, które jest rekomendowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Sprawnie wykonana analiza pozwala nie tylko dokonywać prawidłowych obliczeń dotyczących czasu pracy kierowców, ale również - zależnie od specyfikacji przedsiębiorstwa – skutecznie doradzać w zakresie optymalnych warunków zatrudniania kierowców zawodowych