25 stycznia 2021

Certyfikat kompetencji zawodowych – co to jest? Jak uzyskać?

Dowiedz się, do kogo jest skierowany kurs na certyfikat kompetencji zawodowych, a także jak można go otrzymać. W poniższym artykule opisujemy m.in. tematykę szkolenia. Poznaj wszystkie szczegóły i rozwiń swoje możliwości na rynku, zdobywając wiedzę niezbędną dla specjalistów w branży transportowej.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych

Zgodnie z unijnym prawem, od końca 2011 roku w każdym polskim przedsiębiorstwie transportowym przynajmniej jedna z osób odpowiadających za zarządzanie jest zobowiązana do posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych. Dokument jest wydawany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego), jednostkę upoważnioną do przeprowadzania państwowych egzaminów. W jego treści znajduje się potwierdzenie, że „niniejszy certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych, o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009”. Uzyskanie certyfikacji związanej z transportem międzynarodowym oznacza możliwość korzystania z niej w transporcie krajowym.

Jak otrzymać certyfikat – formalności, koszty, informacje

Zanim opiszemy kurs przygotowujący do egzaminu, poznaj kryteria stawiane przez Instytut Transportu Samochodowego. Pierwszym krokiem jest podejście do egzaminu, co wymaga wypełnienia i przekazania wniosku o wydanie certyfikatu i oddzielnego o przystąpienie do testu oraz wpłacenia 800 zł na konto ITS i załączenia kopii potwierdzenia wpłaty do formularza.

Wzory obu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu, a ich wypełnienie sprowadza się do wprowadzenia kilku podstawowych danych oraz zaznaczenia odpowiedzi w formularzu. W tym samym miejscu możesz również sprawdzić numer konta jednostki, która mieści się przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie. Egzaminy regularnie odbywają się w różnych miastach Polski, dlatego czas oczekiwania nie jest szczególnie długi.

Zwolnienie z egzaminu – to możliwe?

Aby otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych, nie zawsze trzeba przystępować do egzaminu. Podstawa prawna zawierająca katalog wyjątków została ujęta w art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dla osób zwolnionych z egzaminu jedynym kosztem jest wydanie certyfikatu (300 zł), ale wniosek powinien obejmować dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Niezbędny jest też suplement, który potwierdza zgodność programu nauczania z zakresem wiedzy obowiązującej osoby otrzymujące certyfikację ITS. Ust. 2 ze wspomnianego artykułu daje też możliwość zwolnienia z części testu pisemnego.

Wymogi stawiane w celu uzyskania certyfikatu są odmienne od powyżej opisanych dla następujących grup:

 • obywateli innych krajów niż Polska, państwa Unii Europejskiej, Szwajcaria i państwa EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu),
 • osób przystępujących do egzaminu poprawkowego (koszt 500 zł),
 • osób, które zgubiły lub skradziono im certyfikat.

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych – dla kogo?

Omawiana certyfikacja nie dotyczy kierowców. Kompetencje zawodowe są wymagane od przewoźników i osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi, jak prezesi, członkowie zarządu czy pracownicy upoważnieni do zawierania umów w ramach firmy. Egzaminem ani kursem nie muszą się interesować też taksówkarze czy przewoźnicy, którzy dysponują licencją do wykonywania usług zarobkowych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Udział w kursie – przygotowanie do egzaminu

Biorąc udział w kursie na certyfikat kompetencji zawodowych, przygotowujesz się zarówno do części testowej, jak i pisemnej – egzaminu państwowego organizowanego przez ITS. Sam test obejmuje 64 pytania, po 8 na każdy moduł. Maksymalny czas na rozwiązanie wynosi równo 2 godziny. Tyle samo – 120 minut – zostało przeznaczonych na zadanie egzaminacyjne składające się z dwóch pytań problemowych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów z obu części egzaminu i zarazem łącznie z obu – minimum 60%.

Wykwalifikowana, doświadczona kadra naszej firmy pomaga w skutecznych przygotowaniach do egzaminu, przedstawiając niezbędne informacje na tematy związane z:

 • prawem handlowym, socjalnym, cywilnym i podatkowym,
 • prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku transportowym,
 • zarządzaniem finansami firmy,
 • bezpieczeństwem transportu drogowego,
 • regulacjami obowiązującymi w branży transportu mienia i osób,
 • wynagrodzeniami pracowników,
 • leasingiem pojazdów.

Biorąc udział w naszym kursie, otrzymujesz też przykładowe pytania egzaminacyjne czy ćwiczenia, które ułatwiają rozwiązanie zadań problemowych. Umiejętnie przekazujemy wiedzę praktyczną i teoretyczną, udostępniając kursantom nowoczesne materiały dydaktyczne. Efektem jest wysoka zdawalność, która buduje zaufanie wśród przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w obrębie transportu i logistyki.

Co wymaga szczególnego podkreślenia, nasz kurs przygotowuje zarówno do samego egzaminu, jak i codziennej, odpowiedzialnej, skutecznej pracy zawodowej. To od nabytych kompetencji zależy jakość funkcjonowania Twojej firmy transportowej. Jeśli znasz się na bezpieczeństwie, finansach czy zasadach i regulacjach obowiązujących na rynku, unikasz błędów. Wartość merytoryczna szkolenia ma na celu jak najlepsze przygotowanie specjalistów do otrzymania certyfikatu oraz wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej praktyce.

Jak przygotować się do egzaminu krok po kroku?

 1. Upewnij się, że – zgodnie z obowiązującym prawem – jesteś osobą zobowiązaną do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.
 2. Sprawdź, jaki rodzaj egzaminu, a co za tym idzie, jakie formalności i opłaty Cię dotyczą.
 3. Skontaktuj się z naszą firmą i zapisz na kurs.
 4. Zdobądź teoretyczną i praktyczną wiedzę w trakcie nowoczesnego szkolenia.
 5. Zapisz się na egzamin państwowy w Instytucie Transportu Samochodowego – wypełnij wnioski, dokonaj opłaty, pamiętaj o wymaganych załącznikach.
 6. Zdaj egzamin i skutecznie rozwijaj działalność w branży transportowej!

Zdobądź potwierdzenie swoich kompetencji

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest niezbędne do pracy na stanowisku przewoźnika. Jego zdobycie wymaga odpowiedniego przygotowania i spełnienia określonych formalności, dlatego warto zapisać się na kurs, w którego trakcie przekazywana jest niezbędna wiedza.