W tym miejscu zgromadziliśmy zbiór najważniejszych dokumentów i aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego transportu drogowego, przewoźników drogowych oraz przedsiębiorców realizujących przewozy na potrzeby włąsne. Znajdziesz tutuaj również Kodeks Pracy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Informacje telefoniczne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Formularz urlopowy kierowcy.
Formularz urlopowy kierowcy i wzór po angielsku
Formularz unijnego zaświadczenia o działalności PL/EN.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks Pracy.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073 z dnia 21 października 2009r.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071 z dnia 21 października 2009r.
Rozporządzenie (WE) nr 561 z dnia 15 marca 2006r.
Decyzja komisji z dnia 14 grudnia 2009r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE
Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r.
Roz. Min. Inf. dnia 27 czerwca 2011 r. okresowe ograniczenia oraz zakazy ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.
Roz. Rady Min. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2012.
Rozporządzenie (WE) nr 581-2010.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. przewozy nienormatywne
Ustawa z dnia 1 lipca 2011. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
Terminy uzyskania kwalifikacji