Usługa doradcza z zakresu czasu pracy kierowcy

Jesteśmy wieloletnimi praktykami w branży transportu drogowego. Założycielem firmy jest były Inspektor Transportu Drogowego z dziesięcioletnim doświadczeniem. Naszym atutem jest zespół specjalistów związanych z branżą, ale to nie wszystko. Dysponujemy również licencjonowanym oprogramowaniem i urządzeniami posiadającymi niezbędne certyfikaty, dzięki czemu możemy oferować usługi z zakresu ewidencji czasu pracy kierowców. To m.in. ciesząca się dużym zainteresowaniem usługa doradcza z zakresu czasu pracy kierowcy . Posiadane doświadczenie i praktyka pozwalają nam również dzielić się wiedzą na temat wielu innych zagadnień związanych z tą branżą, które składają się na całokształt wiedzy dotyczącej aktywności firmy transportowej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Specyfika branży transportowej

Branża transportowa ma swoją specyfikę – aby osiągnąć w niej sukces konieczne jest „zgranie” kilku kluczowych elementów – nieocenione jest tu przede wszystkim doświadczenie, ale również prawidłowe rozpoznawanie trendów rozwojowych i „trzymanie ręki na pulsie”. Chodzi tu nie tylko o zmiany typowo rynkowe, ale również prawne. Firmom z mniejszym stażem na początku swojej przygody z transportem drogowym zazwyczaj nie jest łatwo. Budowanie doświadczenia jest niezbędne, ale kontakt z doświadczonym doradcą może pozwolić uniknąć wielu błędów, które szczególnie w początkowej fazie działalności mogą okazać się kluczowe dla rozwoju firmy. Do firm z mniejszym, jak również z większym stażem kierujemy naszą ofertę doradczą.

Forma świadczenia usługi doradczej

Doradztwo Transportowe Andrzej Pilarczyk to firma, która – zgodnie z nazwą – świadczy kompleksowe usługi z zakresu profesjonalnego doradztwa, adresowanego do przewoźników drogowych i innych firm realizujących przewozy krajowe i międzynarodowe – również na potrzeby własne. Działalność tego rodzaju obwarowana jest licznymi unormowaniami prawnymi, zarówno z zakresu właściwej ewidencji, analizy i liczenia czasu pracy kierowców, jak i bezpieczeństwa oraz higieny pracy i bezpieczeństwa drogowego. Prowadzenie działalności transportowej ma charakter kompleksowy i na jej całokształt składa się wiele elementów, które w bieżącej pracy firmy muszą być odpowiednio koordynowane.

Posiadając wieloletnie doświadczenie – chcemy dzielić się zdobytą wiedzą – nie tylko na poziomie teoretycznym, ale również praktycznym. Nasze usługi doradcze koncentrują się na wielu aspektach prowadzenia działalności transportowej – to m.in. doradzanie w kwestii prawidłowej interpretacji aktów prawnych regulujących tę dziedzinę transportu, ale również w zakresie bieżącego zarządzania firmą (m.in. kwestie dotyczące czasu pracy kierowców) i planowania kierunków jej rozwoju. Oprócz usług doradczych związanych bezpośrednio z transportem doradzamy również w innych obszarach – m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Oprócz profesjonalnego doradztwa realizujemy także programy szkoleniowe w w/w zakresach.