Ewidencja czasu pracy kierowców

To jedno z najistotniejszych zadań, przed którymi stoi każda firma oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu drogowego – instytucje kontrolne szczegółowo i rygorystycznie podchodzą to takich kwestii jak ewidencja czasu pracy kierowców. To rzeczywiście niezwykle istotny aspekt dotyczący transportu i jednocześnie zachowania optimum bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom firm transportowych oferujemy Państwu usługę w zakresie kompleksowego prowadzenia rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych wykonujących przewozy krajowe oraz międzynarodowe z wykresówek oraz kart kierowców tachografów cyfrowych z wykorzystaniem licencjonowanych programów informatycznych wykorzystywanych przez instytucje kontrolne. Zastosowanie nowoczesnego urządzenia oraz oprogramowania daje Państwu gwarancję wysokiej dokładności odczytów z wykresówek oraz szybkiego czasu wykonania usługi. Prowadzona przez nas ewidencja czasu pracy kierowcy pozwala na bieżąco reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców, a przedsiębiorstwu transportowemu zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz pozwala uniknąć wysokich kar pieniężnych nakładanych przez organy kontroli państwowej.

Usługi z zakresu ewidencji czasu pracy

 • Analizę czasu pracy i odpoczynku kierowców pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych tj. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Kodeksu Pracy
 • Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców w myśl art. 25 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, tj.:
  • skanowanie wykresówek lub odczyt danych z plików kart kierowców i pamięci tachografów pojazdów;
  • raporty miesięczne kierowców z zapisów na wykresówkach lub z kart kierowców (okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych);
  • sporządzanie wykazów przekroczeń kierowców w stosunku do dopuszczalnych norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych, w myśl przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
 • Grupujemy tarczki tachografów wg kierowców;
 • Na podstawie dokonanej analizy wykresówek jak i kart kierowców tachografów cyfrowych oraz zależnie od specyfikacji przedsiębiorstwa doradzamy w zakresie optymalnych warunków zatrudniania kierowców zawodowych.
 • Sporządzanie zestawień przewidywanych wysokości sankcji zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za popełnione wykroczenia kierowców;
 • Sporządzanie wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach;

Urządzenia do ewidencji kierowców

Nowoczesna, profesjonalna, czyli również kompleksowa ewidencja pracy kierowców, zatrudnionych zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, nie byłaby dziś możliwa bez precyzyjnych urządzeń, dzięki którym można uskuteczniać wszelkiego rodzaju, niezbędne i wymagane prawem pomiary dotyczące aktywności kierowców. Dysponujemy wszelkimi urządzeniami oraz zaawansowanym oprogramowaniem dedykowanym tego rodzaju działalności. Pracujemy jedynie na licencjonowanych urządzeniach i programach, dzięki temu pomiary są szczegółowe i zawsze wiarygodne. Są to programy, z których korzystają również instytucje kontrolne.

Na szczególną uwagę zasługuje również system TachoDroid ®, którego dystrybutorem jesteśmy. Oferujemy go w wygodnych zestawach wraz z urządzeniami niezbędnymi do odczytu (to m.in. czytnik). To sprawnie działający i efektywny program, dzięki któremu można pobrać mobilnie dane, zarówno z tachografów, jak i kart kierowców.

Weryfikacja czasu pracy kierowców

Przeprowadzanie tego rodzaju weryfikacji jest jednym z niezbędnych warunków prowadzenia działalności transportowej w sposób prawidłowy, bezpieczny i zgodny ze szczegółowymi wymaganiami prawnymi – w tym zakresie właściciele firm transportowych są zobowiązani przestrzegać zarówno unormowań krajowych, unijnych, jak i innych krajów, na terenie których prowadzą działalność transportową. Na pewno nie warto ryzykować żadnych nieścisłości i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu i prawidłowej weryfikacji czasu pracy kierowców. Ryzyko to odnosi się nie tylko do konieczności zapłacenia wysokich kar w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, ale również, a może przede wszystkim – do kwestii najistotniejszej, czyli zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracy kierowców.