Ewidencja czasu pracy kierowców

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom firm transportowych oferujemy Państwu usługę w zakresie kompleksowego prowadzenia rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych wykonujących przewozy krajowe oraz międzynarodowe z wykresówek oraz kart kierowców tachografów cyfrowych z wykorzystaniem licencjonowanych programów informatycznych wykorzystywanych przez instytucje kontrolne.

Zastosowanie nowoczesnego urządzenia oraz oprogramowania daje Państwu gwarancję wysokiej dokładności odczytów z wykresówek oraz szybkiego czasu wykonania usługi. Prowadzona przez nas ewidencja czasu pracy kierowców pozwala na bieżąco reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców a przedsiębiorstwu transportowemu zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz pozwala uniknąć wysokich kar pieniężnych nakładanych przez organy kontroli państwowej.

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE:


 • Analizę czasu pracy i odpoczynku kierowców pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych tj. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Kodeksu Pracy
 • Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców w myśl art. 25 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, tj.:

  • skanowanie wykresówek lub odczyt danych z plików kart kierowców i pamięci tachografów pojazdów;
  • raporty miesięczne kierowców z zapisów na wykresówkach lub z kart kierowców (okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych);
  • sporządzanie wykazów przekroczeń kierowców w stosunku do dopuszczalnych norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych w myśl przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

 • Grupujemy tarczki tachografów wg kierowców;
 • Na podstawie dokonanej analizy wykresówek jak i kart kierowców tachografów cyfrowych oraz zależnie od specyfikacji przedsiębiorstwa doradzamy w zakresie optymalnych warunków zatrudniania kierowców zawodowych.
 • Sporządzanie zestawień przewidywanych wysokości sankcji zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za popełnione wykroczenia kierowców;
 • Sporządzanie wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach;