29 kwietnia 2021

Kurs obsługi żurawia przeładunkowego HDS – rozpoczęcie 17 maja 2021 r.

Zapisz się już teraz!

W formie online – WEBINAR, w którym będziesz miał możliwość zadawania pytań, aktywnego uczestniczenia w szkoleniu.

Warunki przyjęcia na kurs HDS:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,

Podczas kursu realizowane są zagadnienia z tematów:

  • dozoru technicznego,
  • podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,
  • budowy żurawi
  • podziału na typy,
  • obowiązków operatorów żurawi, eksploatacji dźwigów BHP,
  • praktyka na żurawiu HDS – dźwigu samochodowym

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.

Tel: 508 243 152 www.doradztwotransportu.eu

 

Kurs obsługi żurawia przeładunkowego HDS