29 kwietnia 2021
Kurs obsługi żurawia przeładunkowego HDS – rozpoczęcie 17 maja 2021 r.

Zapisz się już teraz!

W formie online – WEBINAR, w którym będziesz miał możliwość zadawania pytań, aktywnego uczestniczenia w szkoleniu.

Warunki przyjęcia na kurs HDS:

• ukończone 18 lat,

• wykształcenie minimum podstawowe,

Podczas kursu realizowane są zagadnienia z tematów:

• dozoru technicznego,

• podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,

• budowy żurawi

• podziału na typy,

• obowiązków operatorów żurawi, eksploatacji dźwigów BHP,

• praktyka na żurawiu HDS – dźwigu samochodowym

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.

Tel: 508 243 152 www.doradztwotransportu.eu