• Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje 3 dni zajęć po 8 godzin lekcyjnych.
  • Kurs kończy się egzaminem składającym się z 30 pytań testowych. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 20 poprawnych odpowiedziach.
  • Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klas 1 i 7. Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim na okres 5 lat. Kolejne szkolenie ADR można odbyć już po 4 latach. Zaświadczenie w takim przypadku będzie wydawane na 6 lat. Obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. w większości państw europejskich.
  • Minimalny wiek uczestnika to 21 lat
  • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Skontaktuj się z nami