Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

KURSY STACJONARNIE LUB ONLINE – WEBINAR, w którym będziesz miał możliwość zadawania pytań, aktywnego uczestniczenia w szkoleniu.

Oferujemy całą gamę kursów i szkoleń, których przedmiotem są różne uprawnienia. Poświadczeniem uzyskania kwalifikacji do wykonywania określonych obowiązków służbowych jest certyfikat kompetencji honorowany przez instytucje. Wśród kursów doskonalących i kompetencyjnych na szczególną uwagę zasługuje kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Nasza firma mieści się w Ostrowie Wielkopolskim, a do współpracy zapraszamy zainteresowane firmy z całego województwa wielkopolskiego i nie tylko. Kurs ten przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób i rzeczy, przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Miejsce i termin egzaminu na certyfikat kompetencji są wybierane przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut Transportu Drogowego.
Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych. Test pisemny składa się z 64 pytań wielorakiego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, a czas trwania tej części wynosi 120 minut. Zadanie egzaminacyjne składa się z części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut. Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50% możliwych do otrzymania punktów, natomiast z obu części łącznie należy uzyskać 60% punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy.

Zdobądź certyfikat kompetencji zawodowych!

Procedura wymagana do tego, by zaliczyć test i otrzymać certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego nie należy do najłatwiejszych – w czasie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych należy zdobyć szerokie spektrum wiedzy zawodowej w zakresie transportu drogowego. Podstawowym warunkiem uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest uzyskanie szczegółowej i profesjonalnej wiedzy w zakresie objętym certyfikacją. Dzięki wieloletniemu i szerokiemu doświadczeniu zawodowemu związanemu z różnymi aspektami prowadzenia działalności w branży transportu drogowego – zapewniamy dostęp do kompleksowej wiedzy: teoretycznej i praktycznej. Organizowane przez nas szkolenia na terenie całej Polski, prowadzimy w ciekawej formule, posiadamy nowoczesne i sprawdzone materiały edukacyjne, w przekazywaniu wiedzy korzystamy także z pomocy multimedialnych. Dlatego możemy się poszczycić tak wysoką zdawalnością po naszym kursie na certyfikat kompetencji zawodowych.

Aby otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych, należy wykazać się nie tylko wiedzą, ale również zdolnością przewidywania sytuacji drogowych. Z tego względu oferowane przez nas szkolenie zapewni pracownikom Państwa firmy ogromną ilość łatwo przyswajalnych informacji przydatnych do uzyskania określonych progów zdawalności. Spektrum wiedzy obejmuje takie dziedziny, jak:

  • podstawowe i szczegółowe zagadnienia dotyczące Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
  • prawo handlowe, podatkowe, socjalne i cywilne,
  • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami, dostęp do rynku,
  • wynagrodzenia, leasing,
  • ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań,
  • bezpieczeństwo w transporcie drogowym,
  • omówienie zasad panujących na rynku transportu rzeczy i osób,
  • przykładowe pytania.

W ramach konsultacji służymy również wiedzą praktyczną dotyczącą dokonania formalności związanych z zapisem na egzamin i przygotowaniem odpowiednich dokumentów.

Warto zaznaczyć, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych, według obowiązującego prawa, musi mieć osoba zarządzająca transportem rzeczy i osób w danej firmie lub właściciel przedsiębiorstwa, który bezpośrednio jest zaangażowany w wykonywanie wszelkich działań z zakresu logistyki.

Efektywność i przydatność kursów w pracy przewoźnika drogowego.

Kursy prowadzą praktycy, posiadający fachową wiedzę na temat wszelkich kompetencji, których nabycie jest niezbędne do tego, aby zdać egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymać uprawnienia objęte Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Formuła kursu i czas trwania zajęć zapewniają aktywne współuczestnictwo w szkoleniu, które nie bazuje jedynie na biernym przekazie wiedzy teoretycznej. Zachęcamy do zadawania pytań, prowadzimy panele dyskusyjne, przedstawiamy różne sytuacje, z którymi trzeba będzie sobie dać radę nie tylko podczas egzaminu poprzedzającego ubieganie się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych, ale przede wszystkim później – gdy podejmiemy już pracę na konkretnym stanowisku.

Prawo nie przewiduje konieczności zapisania się na szkolenie poprzedzające egzamin państwowy. Jednak warto zaznaczyć, że wiedza zdobyta na prowadzonym przez nas kursie jest wręcz niezbędna do osiągnięcia uprawnień. Zdobycie jej na własną rękę najczęściej kończy się niepowodzeniem podczas weryfikacji. Dlatego nie warto tracić czasu na to, by jedynie we własnym zakresie przygotowywać się do przystąpienia na egzamin poprzedzający Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Od solidnej podstawy, jaką zapewni nam wiedza zdobyta podczas kursu na certyfikat kompetencji zawodowych i od tego, czy byliśmy wystarczająco dociekliwi podczas szkolenia, zależy bezpieczeństwo nasze, współpracowników i zachowanie powierzonych nam urządzeń w jak najlepszym stanie technicznym. Takie podejście do zawodów technicznych wykonywanych w transporcie drogowym zawsze powinno być priorytetem, dlatego w sposób szczególny dbamy o wysoką jakość merytoryczną przeprowadzanych przez nas kursów i szkoleń zawodowych, zarówno tych podlegających certyfikacji, innych kwalifikacyjnych, jak i doskonalących umiejętności praktyczne. Zapraszamy do kontaktu firmy z Wielkopolski i nie tylko – ustalimy wszystkie szczegóły dotyczące kursu, przeprowadzeniem, którego jesteście Państwo zainteresowani.

Skontaktuj się z nami