Certyfikat Kompetencji Zawodowych – kurs

Oferujemy całą gamę kursów i szkoleń, których przedmiotem są różne uprawnienia. Można je nabyć i następnie poświadczyć uzyskaniem wymaganego przez przepisy certyfikatu czy też świadectwa. Wśród kursów doskonalących i kompetencyjnych na szczególną uwagę zasługuje kurs, dający certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewoźnika drogowego. Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób i rzeczy, przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut Transportu Drogowego.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych. Test pisemny składa się z 64 pytań wielorakiego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut. Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50% możliwych do otrzymania punktów, natomiast z obu części łącznie należy uzyskać 60% punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy.

Zdobądź certyfikat kompetencji zawodowych!

Procedura wymagana do tego, by zaliczyć test i otrzymać certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego nie należy do najłatwiejszych – wymaga posiadania sporego zakresu wiedzy na temat różnych aspektów zawodowych. Podstawowym warunkiem uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest uzyskanie szczegółowej i profesjonalnej wiedzy w zakresie objętym certyfikacją. Dzięki wieloletniemu i szerokiemu doświadczeniu zawodowemu związanemu z różnymi aspektami prowadzenia działalności w branży transportu drogowego – zapewniamy dostęp do kompleksowej wiedzy: teoretycznej i praktycznej. Kursy, które organizujemy, realizujemy w formule interaktywnej. Posiadamy nowoczesne i sprawdzone materiały edukacyjne, w przekazywaniu wiedzy korzystamy także z pomocy multimedialnych.

Efektywność i przydatność kursów w pracy przewoźnika drogowego

Kursy prowadzą praktycy, posiadający fachową wiedzę na temat wszelkich kompetencji, których nabycie jest niezbędne do tego, aby zdać egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymać uprawnienia objęte Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Formuła kursu zapewnia aktywne współuczestnictwo w zajęciach, które nie bazują jedynie na biernym przekazie wiedzy teoretycznej. Zachęcamy do zadawania pytań, prowadzimy panele dyskusyjne, przedstawiamy różne sytuacje, z którymi trzeba będzie sobie dać radę nie tylko podczas egzaminu, ale przede wszystkim później – gdy podejmiemy już pracę na konkretnym stanowisku.

Od solidnej podstawy, jaką zapewni nam wiedza zdobyta podczas kursu i potwierdzona certyfikatem kompetencyjnym i od tego, czy byliśmy wystarczająco dociekliwi podczas kursu, zależy bezpieczeństwo nasze, współpracowników i zachowanie powierzonych nam urządzeń w jak najlepszym stanie technicznym. Takie podejście do zawodów technicznych zawsze powinno być priorytetem, dlatego w sposób szczególny dbamy o wysoką jakość merytoryczną przeprowadzanych przez nas kursów i szkoleń zawodowych, zarówno tych podlegających certyfikacji, innych kwalifikacyjnych, jak i doskonalących umiejętności praktyczne. Zapraszamy do kontaktu – ustalimy wszystkie szczegóły dotyczące kursu, przeprowadzeniem którego jesteście Państwo zainteresowani.

Skontaktuj się z nami