Kurs obsługi żurawia przeładunkowego HDS

Warunki przyjęcia na kurs HDS:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimim podstawowe,
  • przynajmniej 1-miesięczna praktyka,

Podczas kursu realizowane są zagadnienia z tematów:

  • dozoru technicznego,
  • podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,
  • budowy żurawi
  • podziału na typy,
  • obowiązków operatorów żurawi, eksploatacji dźwigów BHP,
  • praktyka na żurawiu HDS – dźwigu samochodowym

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.

Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi – typu HDS przewoźnych i przenośnych.

Realizujemy szkolenia w firmie u klienta dla zorganizowanej grupy kierowców, jeżeli posiada on niezbędne zaplecze techniczne do przeprowadzania zajęć praktycznych.

podnośnik hds

Skontaktuj się z nami