Kursy i szkolenia BHP – Ostrów Wielkopolski

Szkolenia i kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są niezbędne, aby zapewnić wszystkim pracownikom możliwość wykonywania obowiązków w jak najlepszych warunkach, które w żaden sposób nie będą stanowiły zagrożenia dla ich zdrowia i życia. W branży transportowej kursy i szkolenia BHP mają znaczenie szczególne. Działalność szkoleniową m.in. w tym zakresie prowadzimy w mieście Ostrów Wielkopolski, czyli w siedzibie naszej firmy, ale również w innych lokalizacjach – w zależności od zapotrzebowania naszych klientów. Proponujemy Państwu pełen zakres usług związanych ze szkoleniem BHP. Są to szkolenia zgodne ze wszystkimi wymaganiami prawnymi – obowiązujące w różnych okresach (w zależności od stanowiska, którego dotyczą).

Okresy ważności przeprowadzonych i zaliczonych szkoleń BHP są zmienne – inne dla pracowników administracyjno-biurowych, inne dla inżynierów i techników, inne dla osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych. Generalna zasada jest taka, że im mniejsze obciążenie bezpośrednimi skutkami nieznajomości przepisów BHP, tym okres ważności szkolenia jest dłuższy. Przykładowo – ważność szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych wynosi sześć lat, dla pracodawców i kadry zarządzającej – pięć lat, podobnie w przypadku pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych. Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach roboczych muszą być realizowane co trzy lata. A w przypadku tych, którzy narażeni są na szczególnie niebezpieczne czynniki okres ważności to zaledwie jeden rok.

Formy kursów i szkoleń BHP

Prowadzimy działalność szkoleniową w różnych zakresach tematycznych. Szkoleniami i kursami, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych klientów są te związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiadamy niezbędne doświadczenie teoretyczne, praktyczne i zespół specjalistów, dzięki czemu możemy zaoferować kompleksową ofertę szkoleń i kursów BHP adresowanych do różnych grup odbiorców. Zapewniamy w związku z tym możliwość przeprowadzenia całego kursu, czy szkolenia BHP – dla wszystkich oddziałów firmy. Współpraca może mieć różny charakter. Oferujemy Państwu współpracę w formie jednorazowych usług, bądź na zasadzie kompleksowej obsługi – realizacja obowiązków służby BHP.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące szkolenia i kursy:

  • szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny i stanowiskowy
  • szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych
  • realizacja obowiązków służby bhp
  • ocena ryzyka zawodowego
  • dokumentacja powypadkowa

Ważne uwagi!

Programy szkoleń zapewniają dostęp do wszystkich aspektów wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia działalności – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi w zakresie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na różnych stanowiskach optymalnego bezpieczeństwa. Za niedopełnienie wymaganych przepisami prawnymi obowiązków odpowiada podmiot zatrudniający – pracodawca. Należy również pamiętać, że szkolenia i kursy BHP można uznać za zakończone dopiero wówczas, gdy pracownik uczestniczący w nich potwierdzi pisemnie fakt zapoznania się z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi jego stanowiska.

Pracodawca i inne podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów BHP muszą pamiętać również o innych kluczowych zasadach.

  • Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt.
  • Pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy.

Staramy się być elastyczni i każdorazowo dostosowywać szczegóły naszej oferty szkoleń BHP do potrzeb klientów – dlatego wszystkie kwestie dotyczące przeprowadzenia szkolenia lub kursu BHP w Twojej firmie możemy ustalić bezpośrednio. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami