Ocena ryzyka zawodowego – Poznań/Ostrów Wlkp. i okolice

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy dla każdego stanowiska pracy w zakładzie - jest to jeden z głównych elementów podczas kontroli PIP. Choć „ocena ryzyka zawodowego” brzmi tajemniczo i wydawać by się mogło, że nigdy nie mieliśmy z nią do czynienia, to tak naprawdę wszyscy na co dzień korzystamy z efektów wykonania jej przez specjalistów! W końcu ktoś zadbał, aby w naszej łazience nie było włączników elektrycznych i zamontował kilka gniazdek z klapką lub przesłonką, aby mieszkanie było bezpieczne dla dzieci. Ponadto gazownik co roku sprawdza szczelność przewodów gazowych oraz drożność i sprawność przewodów wentylacyjnych, czasem doradzając zmianę piecyka gazowego na bezpieczniejszy (na przykład taki, który sam się wyłączy w przypadku uwalniania się tlenku węgla). Krótko mówiąc, ocena ryzyka zawodowego to wdrażanie bezpiecznych rozwiązań, które wynikają z oszacowania ryzyka wystąpienia pewnych niechcianych zdarzeń związanych z wykonywanymi czynnościami, które powodują narażenie zdrowia i życia ludzkiego w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. Elektryk czy gazownik dokonają oceny ryzyka zawodowego, zanim zajmą się instalacją elektryczną i gazową w naszym domu. Na tym polega bezpieczeństwo zawodowe, które skutkuje bezpieczeństwem społecznym. Jeśli potrzebna Ci ocena ryzyka zawodowego na terenie Poznania, Ostrowa Wlkp., lub okolic, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Ocena ryzyka zawodowego, czyli nie taki diabeł straszny…

Ocena ryzyka zawodowego to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które to wydarzenia powodują straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (mówi o tym Polska Norma PN-N-18002). Ocenę ryzyka zawodowego można więc rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można jednoznacznie stwierdzić, czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co jeszcze trzeba zrobić, aby do tego doprowadzić. Najważniejsze jest jednak konkretne nazwanie zagrożeń, które występują w miejscu pracy. Trzeba określić, czy zapobiega się im przy pomocy właściwych i wystarczających środków zaradczych. Na przykład porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne, ale jego ryzyko jest bardzo małe w środowisku biurowym – pod warunkiem, że elementy pod napięciem są dobrze izolowanie, a części metalowe dobrze uziemione.

Jeśli będą Państwo potrzebowali dokonać takiej weryfikacji, nasza firma posiadająca swój oddział na terenie Poznania poleca się do usług. Ocena ryzyka zawodowego pozwoli Państwu uniknąć wypadków w miejscu pracy (a przynajmniej skutecznie obniżyć ich liczbę).

Ocena ryzyka zawodowego – po co?

Ocena ryzyka zawodowego pozwala upewnić się, że prawdopodobieństwo, iż ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje na skutek wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy, jest możliwie najmniejsze i utrzymuje się na najniższym poziomie. Ma to realny wpływ na faktyczny stan przedsiębiorstwa, ponieważ wypadki przy pracy i choroby zawodowe negatywnie na nią wpływają na kondycję firmy. Stopniowo następuje zmniejszanie wydajności pracy i produkcji, a pracownicy są zniechęceni.

Zlecając nam wykonanie oceny ryzyka zawodowego w Państwa firmie w Poznaniu, oraz na terenie południowej wielkopolski, możecie Państwo liczyć na korzyści dla firmy. Ocena ryzyka zawodowego w bliższej perspektywie oznacza lepsze samopoczucie pracowników i lepszą atmosferę w pracy – w końcu pracodawca dba o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Pracownicy są wydajni i zadowoleni, a pracodawca zyskuje świadomość spełnienia obowiązku o podstawowym znaczeniu dla ochrony zdrowia pracowników i zapobiegania ludzkiemu cierpieniu w jego firmie. W ten sposób wszyscy czują się bezpiecznie, a poczucie bezpieczeństwa zawsze powinno mieć priorytetowe znaczenie. Ponadto należy pamiętać, że wykonanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy dla każdego stanowiska pracy. Jest to bardzo ważny czynnik podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.