Oferujemy


  • szkolenia kierowców i kadr zarządzających przedsiębiorstwami przewozowymi
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców wraz z rozliczaniem norm czasu pracy pod kątem wymagań instytucji kontrolnych oraz naliczanie diet krajowych i zagranicznych
  • audyt przedkontrolny dokumentacji transportowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stosowania się przedsiębiorców i kierowców do obowiązujących norm czasu pracy - raporty audytorskie, wskazania
  • pomoc prawna i merytoryczna w sprawach prowadzonych przez organy kontrolne
    (pisanie pism, odwołań, skarg, rozkładanie kar na raty itp.)
  • doradztwo w zakresie przewozu drogowego osób i rzeczy
  • pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych

Z nami zawsze będziesz na czasie

Branża transportowa jest jedną z dynamiczniej zmieniających się. Prowadzenie działalności w tym zakresie nie należy do zadań łatwych. Firmy transportowe muszą na bieżąco zapewniać swoim pracownikom maksimum bezpieczeństwa i jednocześnie dbać o konkurencyjność oferowanych usług. To nie wszystko – trzeba zawsze trzymać rękę na „pulsie” wszelkich zmian dotyczących samej branży, jak i unormowań prawnych, które w znacznym stopniu determinują funkcjonowanie w tej gałęzi rynku transportowego.

Zapewniamy kompleksową obsługę – zarówno merytoryczną, jak i prawną – usługi doradcze, szkoleniowe, jak również realizację konkretnych usług, m.in. prowadzenie nowoczesnej i profesjonalnej ewidencji czasu pracy kierowców i wszelkiego rodzaju rozliczeń w tym zakresie.