O nas

Założycielem firmy jest były Inspektor Transportu Drogowego z dziesięcioletnim stażem w tej branży, wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku Administracja Publiczna. Posiada uprawnienia specjalisty ds. BHP oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej uzyskane w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Właściciel firmy to ekspert rozliczania czasu pracy kierowców oraz analiz zapisów na wykresówkach, doradca w zakresie transportu drogowego i wieloletni szkoleniowiec kierowców.

Doświadczenie oraz niezbędna wiedza zdobyta przez dziesięć lat pracy w ITD, którą posiada założyciel firmy są gwarancją, iż świadczone usługi są na wysokim poziomie.

Oferta

Firma Doradztwo Transportowe Andrzej Pilarczyk powstała z myślą o usługowym doradztwie skierowanym do przewoźników drogowych oraz przedsiębiorców realizujących przewozy drogowe na potrzeby własne. Główną działalność firma skupia wokół kompleksowego świadczenia usług z zakresu rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców na podstawie tarcz tachografów oraz danych z kart kierowców dla firm wykonujących przewozy drogowe pojazdami objętymi Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 i doradztwem w zakresie transportu drogowego i czasu pracy kierowców.

Oferta firmy obejmuje ponadto kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia z tych dziedzin.

Szkolenia

Firma również prowadzi i organizuje:

  • szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców
  • szkolenia z obsługi tachografu analogowego i cyfrowego
  • szkolenia z zakresu mocowania ładunków w transporcie drogowym
  • szkolenia z zakresu kontroli ITD na drodze i w przedsiębiorstwie
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia skierowane są do kierowców oraz osób odpowiedzialnych za transport, spedycję i logistykę w Państwa firmie.