Szkolenia z czasu pracy kierowców

Czas pracy to jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy kierowców i szerzej – na bezpieczeństwo drogowe. To wystarczające powody, aby do tego zagadnienia podchodzić w sposób szczególny – zapewniając m.in. profesjonalne i kompleksowe szkolenie z czasu pracy kierowców. Nasza firma oferuje Państwu wiele usług związanych z prowadzeniem firm transportowych.

W pakiecie naszych usług adresowanych do firm przewozowych znajdziecie Państwo również różnego rodzaju szkolenia z czasu pracy kierowców – zapraszamy firmy z całej Polski do podjęcia współpracy. Szkolenia te adresowane są zarówno do właścicieli firm, kadry zarządzającej, jak i samych kierowców. Uczestnicy zajęć mają szansę zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przepisów i właściwej ich interpretacji.

Kontrola czasu pracy

Czas pracy kierowców – szkolenie zarówno techniczne, jak i prawne obejmuje kurs z obsługi tachografu – czyli wykonanie prawidłowych obliczeń. Konieczne jest jednak również stosowanie szczegółowych wytycznych, które znajdujemy w aktach prawnych regulujących czas pracy kierowców – jest to ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 r.

Niektóre unormowania zawarte w obowiązujących przepisach mogą budzić trudności interpretacyjne. Nie wszystkie są precyzyjne i ściśle odnoszą się do wielu spraw, które mogą okazać się problematyczne w praktyce prowadzenia firmy transportowej. Stąd zapotrzebowanie na przeprowadzane przez nas szkolenia transportowe z czasu pracy kierowców – przez osoby mające spore doświadczenie w branży. Nasze szkolenia to połączenie teorii i z praktyką. Szkolenia zakładają aktywność uczestników – to nie tylko wykłady, ale również panele dyskusyjne.

Zarządzanie czasem pracy

Celem szkolenia z tego cyklu adresowanego przede wszystkim do przewoźników i kierowców zawodowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, poznanie najnowszych zmian w przepisach prawnych, właściwej interpretacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 r., poznanie norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz obsługi tachografów analogowych i cyfrowych. Szkolenia są prowadzone przez wykładowcę w formie wykładu multimedialnego. Jednocześnie wykładowca odpowiada na pytania uczestników, a także analizuje przypadki i sytuacje problemowe przedstawiane przez słuchaczy oraz pomaga w znalezieniu ich rozwiązań.

Oferowane przez nas szkolenia z czasu pracy kierowców oparte są na pięciu modułach tematycznych. Dzięki przyjęciu takiej formuły szkoleń możecie Państwo dokonać wyboru zagadnień, które Was szczególnie interesują i dostosować program prowadzonych szkoleń do aktualnych potrzeb Waszej firmy, co może się zmieniać np. w zależności od składu zespołu pracowników. Niektórzy posiadają już określoną wiedzę, inni muszą przejść bardziej kompleksowe szkolenia. Niezależnie od potrzeb Państwa firmy – jesteśmy w stanie zaoferować optymalną ofertę z Waszego punktu widzenia.

Nasze szkolenia z czasu pracy kierowców składają się z następujących modułów:

  • Czas pracy kierowców
  • Obsługa tachografu
  • Kontrola ITD
  • Mocowanie ładunków
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Oferta naszych szkoleń jest wielotematyczna i bez problemu można znaleźć pośród proponowanych modułów tematycznych te, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Oprócz szkoleń i kursów oferowanych na warunkach ogólnych – podejmujemy się również zorganizowania szkoleń na specjalne zamówienia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z czasu pracy kierowców dla zorganizowanej grupy kierowców na terenie Wielkopolski i całego kraju. Zapewniamy nie tylko opracowanie szczegółowego programu szkoleń, ale również bezpośrednie przeprowadzenie zajęć z grupą pracowników Państwa firmy w miejscu, które zostanie wspólnie ustalone. Jesteśmy otwarci na różne propozycje współpracy. Posiadamy materiały szkoleniowe i doświadczony zespół specjalistów – możemy przeprowadzić różne szkolenia związane z prowadzeniem działalności transportowej i pracy kierowców.

Skontaktuj się z nami