Kontrola czasu pracy kierowców – szkolenia

Czas pracy to jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy kierowców i szerzej – na bezpieczeństwo drogowe. To wystarczające powody, aby do tego zagadnienia podchodzić w sposób szczególny – zapewniając m.in. profesjonalne i kompleksowe szkolenia, których przedmiotem jest kontrola czasu pracy kierowców. Nasza firma oferuje Państwu wiele usług związanych z prowadzeniem firm transportowych.

W pakiecie naszych usług adresowanych do firm transportowych znajdziecie Państwo również różnego rodzaju szkolenia – w tym dotyczące kontroli czasu pracy. Szkolenia te adresowane są zarówno do właścicieli firm, kadry zarządzającej, jak i samych kierowców. Uczestnicy zajęć mają szansę zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przepisów i właściwej ich interpretacji.

Kontrola czasu pracy

Kontrola czasu kierowców to „zagadnienie” zarówno techniczne, jak i prawne – wykonanie prawidłowych obliczeń umożliwiają odpowiednie, profesjonalne urządzenia – są to tachografy. Konieczne jest jednak również stosowanie szczegółowych wytycznych, które znajdujemy w aktach prawnych regulujących czas pracy kierowców – jest to ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 r.

Niektóre unormowania zawarte w obowiązujących przepisach mogą budzić trudności interpretacyjne. Nie wszystkie są precyzyjne i ściśle odnoszą się do wielu spraw, które mogą okazać się problematyczne w praktyce prowadzenia firmy transportowej. Stąd konieczność przeprowadzania szkoleń – przez osoby mające spore doświadczenie w branży. Nasze szkolenia to połączenie teorii i z praktyką. Szkolenia zakładają aktywność uczestników – to nie tylko wykłady, ale również panele dyskusyjne.

Szkolenia z czasu pracy

Celem cyklu specjalistycznych szkoleń adresowanych przede wszystkim do przewoźników i kierowców zawodowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, poznanie najnowszych zmian w przepisach prawnych, właściwej interpretacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 r., poznanie norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz obsługi tachografów analogowych i cyfrowych. Szkolenia są prowadzone przez wykładowcę w formie wykładu multimedialnego. Jednocześnie wykładowca odpowiada na pytania uczestników, a także analizuje przypadki i sytuacje problemowe przedstawiane przez słuchaczy oraz pomaga w znalezieniu ich rozwiązań.

Oferowane przez nas szkolenia z czasu pracy kierowców oparte są na pięciu modułach tematycznych. Dzięki przyjęciu takiej formuły szkoleń możecie Państwo dokonać wyboru zagadnień, które Was szczególnie interesują i dostosować program prowadzonych szkoleń do aktualnych potrzeb Waszej firmy, co może się zmieniać np. w zależności od składu zespołu pracowników. Niektórzy posiadają już określoną wiedzę, inni muszą przejść bardziej kompleksowe szkolenia. Niezależnie od potrzeb Państwa firmy – jesteśmy w stanie zaoferować optymalną ofertę z Waszego punktu widzenia.

Nasze szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców składają się z następujących modułów:

  • Czas pracy kierowców
  • Obsługa tachografu
  • Kontrola ITD
  • Mocowanie ładunków
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Oferta naszych szkoleń jest wielotematyczna i bez problemu można znaleźć pośród proponowanych modułów tematycznych te, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Oprócz szkoleń i kursów oferowanych na warunkach ogólnych – podejmujemy się również zorganizowania szkoleń na specjalne zamówienia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla zorganizowanej grupy kierowców na terenie całego kraju. Zapewniamy nie tylko opracowanie szczegółowego programu szkoleń, ale również bezpośrednie przeprowadzenie zajęć z grupą pracowników Państwa firmy w miejscu, które zostanie wspólnie ustalone. Jesteśmy otwarci na różne propozycje współpracy. Posiadamy materiały szkoleniowe i doświadczony zespół specjalistów – możemy przeprowadzić różne szkolenia związane z prowadzeniem działalności transportowej i pracy kierowców.

Skontaktuj się z nami