Szkolenia z czasu pracy kierowców

KURSY STACJONARNIE LUB ONLINE – WEBINAR, w którym będziesz miał możliwość zadawania pytań, aktywnego uczestniczenia w szkoleniu.

Czas pracy to jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy kierowców i szerzej – na bezpieczeństwo drogowe. To wystarczające powody, aby do zagadnienia czasu pracy kierowcy podchodzić w sposób szczególny – zapewniając m.in. profesjonalne i kompleksowe szkolenie z czasu pracy kierowców. Nasza firma oferuje Państwu wiele usług związanych z prowadzeniem firm transportowych, dla których czas pracy kierowców jest jedną z podstawowych kwestii.

W pakiecie naszych usług adresowanych do firm przewozowych znajdziecie Państwo również różnego rodzaju szkolenia min; z czasu pracy kierowców – zapraszamy firmy z całej Polski do podjęcia współpracy. Są one adresowane zarówno do właścicieli firm, kadry zarządzającej, jak i samych kierowców. Uczestnicy zajęć mają szansę zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przepisów i właściwej ich interpretacji, jeśli chodzi o ewidencję czasu pracy kierowców, prawa obowiązujące w branży czy stosowanie tachografu cyfrowego.

Kontrola czasu pracy

Ewidencja czasu pracy kierowców – szkolenie zarówno techniczne, jak i prawne obejmuje kurs z obsługi tachografu – czyli wykonanie prawidłowych obliczeń dotyczących prowadzenia pojazdu. Konieczne jest jednak również stosowanie szczegółowych wytycznych, które znajdujemy w aktach prawnych regulujących czas pracy kierowców – jest to ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 r.

Niektóre unormowania zawarte w obowiązujących przepisach mogą budzić trudności interpretacyjne, jeśli chodzi o czas pracy kierowców. Nie wszystkie są precyzyjne i ściśle odnoszą się do wielu spraw, które mogą okazać się problematyczne w praktyce prowadzenia firmy transportowej. Stąd zapotrzebowanie na przeprowadzane przez nas szkolenia transportowe z czasu pracy kierowców – przez osoby mające spore doświadczenie w branży. Nasze szkolenia to połączenie teorii i z praktyką. Zakładają aktywność uczestników – to nie tylko wykłady, ale również panele dyskusyjne, m.in. na temat ewidencji czasu pracy kierowcy.

Zarządzanie czasem pracy

Celem szkolenia z tego cyklu adresowanego przede wszystkim do przewoźników i kierowców zawodowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, poznanie najnowszych zmian w przepisach prawnych, właściwej interpretacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 r., poznanie norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz obsługi tachografów analogowych i cyfrowych. Szkolenia dla kierowców są prowadzone przez wykładowcę w formie wykładu multimedialnego. Jednocześnie wykładowca odpowiada na pytania każdego kierowcy i innych uczestników, których obejmuje szkolenie dotyczące szerokiego zagadnienia, jakim jest czas pracy kierowców, a także analizuje przypadki i sytuacje problemowe przedstawiane przez słuchaczy oraz pomaga w znalezieniu ich rozwiązań.

Oferowane przez nas szkolenia z ewidencji czasu pracy kierowców, w których zawiera się np. ewidencja czasu pracy, oparte są na pięciu modułach tematycznych. Dzięki przyjęciu takiej formuły szkoleń możecie Państwo dokonać wyboru zagadnień, które Was szczególnie interesują i dostosować program prowadzonych zajęć do aktualnych potrzeb Waszej firmy, co może się zmieniać np. w zależności od składu zespołu pracowników. Niektórzy posiadają już określoną wiedzę, np. na temat korzystania z tachografów cyfrowych, przysługującego im prawa czy czasu trwania pracy kierowcy, inni muszą przejść bardziej kompleksowe szkolenia. Niezależnie od potrzeb Państwa firmy – jesteśmy w stanie zaoferować optymalną ofertę i program szkolenia odpowiedni z Waszego punktu widzenia i zawsze zgodnie z oczekiwaniami.

Oferowane przez nas szkolenie składa się z następujących elementów:

  • Czas trwania pracy kierowcy
  • Obsługa tachografu analogowego i cyfrowego
  • Kontrola ITD
  • Mocowanie ładunków
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dowiedzieć się z nich można m.in. czym skutkuje przekroczenie czasu pracy kierowcy obejmującego prowadzenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta naszych szkoleń jest wielotematyczna i bez problemu można znaleźć pośród proponowanych modułów tematycznych te, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Oprócz szkoleń i kursów dla kierowców oferowanych na warunkach ogólnych – podejmujemy się również zorganizowania szkoleń na specjalne zamówienia. Są to zajęcia zamknięte, a czas trwania dostosowany jest do potrzeb i poruszanych zagadnień. Istnieje możliwość przeprowadzenia ich dla zorganizowanej grupy kierowców na terenie Wielkopolski i całego kraju. Zapewniamy nie tylko opracowanie szczegółowego programu w uzgodnionym wcześniej zakresie tematycznym, jeśli chodzi o takie szkolenia zamknięte, ale również bezpośrednie przeprowadzenie zajęć, z których korzystają kierowcy i inni pracownicy Państwa firmy w miejscu, które zostanie wspólnie ustalone. Jesteśmy otwarci na różne propozycje współpracy. Posiadamy materiały szkoleniowe na temat zagadnienia, jakim jest rozliczanie czasu pracy, prawa i obowiązki kierowcy, doświadczony zespół specjalistów – możemy przeprowadzić różne szkolenia związane z prowadzeniem działalności transportowej, obsługi tachografów cyfrowych i czas pracy kierowców. Udział w szkoleniach, zdobyta wiedza w zakresie teoretycznym i praktycznym, przyda się każdemu kierowcy w pracy w firmie transportowej.

Skontaktuj się z nami