Ewidencja czasu pracy kierowców — audyt

Bezpieczeństwo oraz efektywność w wykonywaniu przez kierowców obowiązków zależy od znajomości, zachowania i przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów. Niestosowanie się do zasad ewidencji czasu pracy kierowcy jest nie tylko niebezpieczne dla samych kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, a także dla użytkowanego przez nich sprzętu. Naraża w związku z tym firmę na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z naprawami oraz pokryciem ściśle egzekwowanych kar nałożonych ze strony organów kontrolnych. W ramach współpracy z klientem przeanalizujemy czas pracy i zebrane dane z czasu pracy kierowców – ewidencja ich pod kątem przestrzegania rozporządzenia 561/2006 pozwoli ograniczyć popełniane naruszenia ITD i PIP w przyszłości. Swoją współpracę oferujemy firmom w Wielkopolski i nie tylko.

Praktyczna wiedza — ewidencja czasu pracy kierowcy.

Korzystając z naszych usług zarówno w zakresie przeprowadzenia analiz ewidencji czasu pracy kierowców, jak i z prowadzonych przez nas w tej tematyce szkoleń oraz kursów otrzymają Państwo od nas pakiet profesjonalnych materiałów, które pomogą w pracy oraz przysłużą się firmie w zorganizowaniu dokumentacji dotyczącej czasu pracy. Pomogą również w reorganizacji procesów zarządzania pracą kierowców. W tym celu oferujemy do Państwa dyspozycji ‚Raport aktywności kierowcy’: jest to tabela, do której kierowca powinien wpisywać swoją dzienną aktywność. Uwzględnia on także raport logowania kart i pozwala na stworzenie czytelnych wykresów do analizy tych danych. Prawidłowa interpretacja zebranych materiałów obejmuje także „Zestawienie naruszeń kierowcy ITD” oraz „Raport wykroczeń PIP”. Wszystko to składa się na pełen obraz i pozwala kompleksowo przeanalizować ewidencję czasu pracy kierowców. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji telefonicznych oraz zapraszamy firmy z całej Polski do skorzystania z usług. Przekazujemy także pełny opis naruszeń wraz z możliwymi kosztami podczas kontroli. W przypadku osób samozatrudnionych przygotowaliśmy odpowiednio dostosowane materiały pozwalające na prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy z własną działalnością gospodarczą.