Bezpieczeństwo oraz efektywność w wykonywaniu przez kierowców obowiązków zależy od zachowania wszystkich obowiązujących norm i przepisów. Niestosowanie się do nich jest nie tylko niebezpieczne dla kierowców i innych użytkowników dróg, ale naraża firmę na dotkliwe i ściśle egzekwowane kary ze strony organów kontrolnych. W ramach współpracy zanalizujemy czas pracy kierowców pod kątem przestrzegania Rozporządzenia 561/2006, co pozwoli ograniczyć popełniane naruszenia ITD i PIP w przyszłości.

Korzystając z naszych usług otrzymujecie Państwo:

  • raport aktywności kierowcy
  • zestawienie naruszeń kierowcy ITD
  • raport wykroczeń PIP
  • konsultacje telefoniczne
  • pełny opis naruszeń wraz z możliwymi kosztami podczas kontroli
  • ewidencję czasu pracy dla samozatrudnionych