Oferujemy Państwu współpracę w formie jednorazowych usług, bądź na zasadzie kompleksowej obsługi – realizacja obowiązków służby bhp.

  • szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny i stanowiskowy
  • szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych
  • realizacja obowiązków służby bhp
  • ocena ryzyka zawodowego
  • dokumentacja powypadkowa

Ważność szkoleń okresowych

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – ważność szkoleń 5 lat
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno–biurowych–ważność szkoleń 6 lat
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – ważność szkoleń 5 lat
  • dla pracowników na stanowiskach roboczych – ważność szkoleń 3 lata
  • dla pracowników na stanowiskach roboczych, na których występują szczególnie niebezpieczne czynniki (np. praca na wysokościach ) – ważność szkoleń 1 rok

Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązkiem pracodawcy, jest wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy w zakładzie – jest to jeden z głównych elementów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Ocena ryzyka zawodowego to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które to zdarzenia powodują straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocena ryzyka zawodowego pozwoli Państwu uniknąć wypadków w miejscu pracy.