Poprzez określenie „czas pracy kierowców” rozumie się nie tylko okres jazdy, ale ogół wszystkich wykonywanych obowiązków w transporcie drogowym. Obliczanie czasu pracy kierowcy jest złożonym i skomplikowanym zagadnieniem, dlatego warto zapewnić sobie profesjonalne doradztwo Wielkopolska, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego oraz pozostałych podmiotów.

Co jest, a co nie jest czasem pracy kierowców?

Na czas pracy składają się wszystkie czynności, wykonywane w ramach stosunku pracy nawiązanego z firmą transportową. Oprócz prowadzenia pojazdu będą to również sprawy związane z załadunkiem i rozładunkiem, wykonywanym osobiście lub powierzonym osobom trzecim, ale nadzorowanym przez kierowcę, obsługa naczep i pojazdów, zadania spedycyjne i formalne, zapewnienie bezpieczeństwa przewozu lub utrzymanie czystości i porządku w pojeździe, czy nadzorowanie i udzielanie pomocy pasażerom wsiadającym i wysiadającym z samochodu. Czas pracy kierowcy obejmuje również jego gotowość do wykonania obowiązków służbowych, których precyzyjne określenie nie jest możliwe do oceny przed wyjazdem (np. załadunki i rozładunki towarów), a także regulaminową, 15-minutową. Jeżeli kierowca nie wykonywał działalności podczas pełnienia dyżuru, korzystał z nieusprawiedliwionego postoju w trakcie jazdy lub z nieprzerwanego, dobowego odpoczynku, czynności tych nie zalicza się do czasu pracy.

Ile może pracować kierowca?

Przestrzeganie prawidłowego czasu pracy przez kierowców jest gwarancją bezpieczeństwa na drodze.
Kierowców oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem zapraszamy na szkolenia z
czasu pracy kierowcy.

Profesjonalne rozliczanie czasu pracy kierowców

W naszej firmie analiza czasu pracy kierowców i rozliczanie kierowców należy do obowiązków ekspertów z zakresu transportu międzynarodowego oraz krajowego pracujących na najnowszym, regularnie aktualizowanym programie rekomendowanym przez PIP oraz ITD. W ramach współpracy z naszymi klientami oferujemy Państwu usługi rozliczania czasu pracy oraz szkolenia kierowców i kursy, które przygotują firmę i jej pracowników do samodzielnego realizowania tej czynności. Podczas współpracy z firmą doradczą Andrzeja Pilarczyka otrzymują Państwo materiały niezbędne do prawidłowej ewidencji przepracowanych godzin wynikające z art. 25 ustawy, w skład której wchodzą: godziny planowanej i wykonywanej pracy, nadgodziny, godziny nocne, dyżury, dni wolne, niedziele i święta. Znaczenie ma także kwestia taka jak płaca minimalna. Wraz z regulaminem wynagrodzenia kierowcy, przygotujemy dla Państwa wymagane zaświadczenia dotyczące udzielania czasu wolnego oraz podsumowanie okresu rozliczeniowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży – skutecznie doradzamy w kwestii form zatrudnienia oraz liczenia wynagrodzeń, tak by Państwa firma nie była narażona na negatywne skutki ewentualnych pomyłek za niewłaściwe rozliczenia czasu pracy kierowców czy w przypadku, gdy płaca minimalna jest zbyt niska.

Rozliczanie czasu pracy kierowców  — cennik

Nasze usługi z zakresu doradztwa i prowadzenia szkoleń z obszarów, takich jak: czas pracy kierowcy, rozliczanie kierowców czy wypełnianie karty kierowcy, zapraszamy do współpracy klientów chcących poszerzyć swą wiedzę o czasie pracy z całej Polski. Jesteśmy elastyczni w kwestii zakresu prowadzonych kursów z rozliczania czasu pracy kierowców i ich tematyki oraz podchodzimy indywidualnie do potrzeb klienta. Odpowiednio dostosowujemy materiał do wiedzy szkolonych pracowników. Korzystamy w nowoczesnych materiałów edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych. W ten sam sposób podchodzimy do wyceny za przeprowadzane audyty i szkolenia. Dysponujemy także najnowszym, odpowiednio dopracowanym programem do rozliczania czasu pracy kierowcy prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą.