Usługi BHP

Oferujemy Państwu współpracę w formie jednorazowych usług, bądź na zasadzie kompleksowej obsługi – realizacja obowiązków służby bhp.

 • szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny i stanowiskowy
 • szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • realizacja obowiązków służby bhp
 • ocena ryzyka zawodowego
 • dokumentacja powypadkowa

Ważność szkoleń okresowych

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – ważność szkoleń 5 lat
 • dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych – ważność szkoleń 6 lat
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – ważność szkoleń 5 lat
 • dla pracowników na stanowiskach roboczych – ważność szkoleń 3 lata
 • dla pracowników na stanowiskach roboczych, na których występują szczególnie niebezpieczne czynniki (np. praca na wysokościach ) – ważność szkoleń 1 rok

Usługi PPOŻ

Oferujemy usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w tym między innymi:

 • Sporządzanie INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • Stały nadzór ppoż. w obiekcie (inspektor PPOŻ.)
 • plany ewakuacji