Szkolenia i kursy UDT

Szkolenia i kursy dotyczące dozoru technicznego mają zastosowanie do różnych kategorii urządzeń. Wśród nich są również urządzenia transportu bliskiego. Przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia. Oferujemy m.in. takie jak kurs UDT. Kwestie techniczne regulowane są przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).

Z kolei kwestie dotyczące norm dozoru technicznego, rodzajów, zakresu i terminów badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń podlegających nadzorowi określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, opublikowane w Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890. Warto tu również wymienić Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Rodzaje kursów i szkoleń UDT

Szkolenia UDT, które możecie Państwo znaleźć w naszej ofercie, dotyczą różnych urządzeń w kategorii urządzeń transportu bliskiego. Są to między innymi: żurawie, wciągarki i wciągniki, suwnice, układnice, podesty ruchome, wyciągi towarowe, schodki i chodniki ruchome, czy przenośniki kabinowe i platformowe, jak również dźwigi do transportu osób, ładunków, dźwigów budowlanych i innych. Oferowane przez nas szkolenia zapewniają dostęp do specjalistycznej, fachowej wiedzy, zgodnej ze wszystkim w/w aktami prawnymi regulującymi działalność, która stanowi przedmiot dozoru technicznego. Mamy duże doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu kursów i szkoleń, między innymi dotyczących dozoru technicznego. Zapewniamy kompleksową obsługę. W związku z tym kładziemy szczególny nacisk na zdobycie przez naszych kursantów szczegółowej wiedzy teoretycznej, jak i możliwości zaznajomienia się z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi właściwej eksploatacji urządzeń objętych dozorem UDT. Na program organizowanych przez firmę Doradztwo Transportowe Andrzej Pilarczyk kursów i szkoleń składają się dwa podstawowe moduły: część teoretyczna i praktyczna.

Profesjonalna obsługa

Prowadzimy kursy, dzięki którym można zdobyć uprawnienia operatora urządzeń transportu bliskiego oraz konserwatora tych urządzeń. Kurs na operatora urządzeń transportu bliskiego jest szkoleniem mającym na celu przygotowanie do pracy, a zdobyte uprawnienia pozwalają pracować na stanowisku obsługującym sprzęt. Kurs na operatorów transportu bliskiego kończy się egzaminem przed UDT i wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych. Dla zorganizowanej grupy, możliwe jest przeprowadzenie kursu w siedziby Waszej firmy. Przyjmujemy także zlecenia spoza Ostrowa Wielkopolskiego.

Dużym zainteresowaniem naszych klientów cieszą się także kursy UDT, dzięki którym można zdobyć uprawnienia pozwalające wykonywać obowiązki konserwatora urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Kurs konserwatora jest szkoleniem przygotowującym do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przeprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podlegających pod UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej. Szkolenie konserwatorów prowadzone jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Kurs konserwatora kończy się egzaminem przed UDT i wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych.