Szkolenia transportowe

Celem cyklu specjalistycznych szkoleń adresowanych przede wszystkim do przewoźników i kierowców zawodowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, poznanie najnowszych zmian w przepisach prawnych, właściwej interpretacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 r., poznanie norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz obsługi tachografów analogowych i cyfrowych. Szkolenia są prowadzone przez wykładowcę w formie wykładu multimedialnego. Jednocześnie wykładowca odpowiada na pytania uczestników a także analizuje przypadki i sytuacje problemowe przedstawiane przez słuchaczy oraz pomaga w znalezieniu ich rozwiązań.

Oferowane szkolenia oparte są na pięciu modułach tematycznych:Dla zorganizowanej grupy kierowców, wykonamy szkolenie w Państwa firmie na terenie całej Polski.