Kontrola ITD

Szkolenia dotyczące kontroli Inspekcji Transportu Drogowego na drodze i w przedsiębiorstwie obejmują poniższe zagadnienia:

  • Kontrola przedsiębiorstwa przez ITD
  • Obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli w przedsiębiorstwie
  • Wymagania wobec kierowców wykonujących transport drogowy
  • Podstawy prawne i procedury kontrolne ITD
  • Dokumentacja kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne
  • Wymagane dokumenty od kierowcy podczas kontroli na drodze (transport osób, transport rzeczy w tym również ADR, transport żywych zwierząt, odpadów)
  • Opłata za przejazd po drogach krajowych
  • Podmioty podlegające kontroli i ich obowiązki
  • Panel dyskusyjny – analiza przykładów, pytania
Skontaktuj się z nami