Obsługa tachografu

Z dniem 1 maja 2006 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie (WE) nr 561 z dnia 15 marca 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady, które wprowadziło System Tachografów Cyfrowych. W/w Rozporządzenie nakłada obowiązek instalowania w pojazdach wykonujących transport drogowy tachografów cyfrowych, które mają zastąpić stosowane dotychczas tachografy analogowe. Instalowanie nowych urządzeń dotyczy w pierwszej kolejności nowo rejestrowanych pojazdów. w przypadku starych pojazdów obowiązek taki powstanie wówczas gdy tachograf analogowy ulegnie poważnemu uszkodzeniu.

Szkolenia dotyczące obsługi tachografów cyfrowych oraz analogowych obejmują poniższe zagadnienia:

 • Zasady użytkowania karty do tachografów cyfrowych
 • Pobieranie, analiza i archiwizacja zapisów z tachografu cyfrowego
 • Obsługa tachografu cyfrowego(omówienie menu tachografu i jego obsługi)
 • Zasady użytkowania tachografów analogowych i cyfrowych (selektor – przełącznik grup czasowych)
 • Właściwe użytkowanie wykresówek (dobór wykresówek do tachografu analogowego, wypełnianie, wpisy manualne)
 • Wykonywanie wydruków i ich interpretacja
 • Obowiązki użytkowników kart do tachografów
 • Sankcje za naruszenia dotyczące obsługi urządzeń rejestrujących (taryfikator ustawy, taryfikator mandatowy)
 • Panel dyskusyjny – przykłady, analizy wykresówek i zapisów tachografów, pytania
 • Panel dyskusyjny – przykłady, analizy wykresówek i zapisów tachografów, pytania
 • Szkolenia z obsługi tachografu cyfrowego przeprowadzamy z wykorzystaniem, symulatora tachografu cyfrowego.
Skontaktuj się z nami